Czerwiec 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Dlaczego warto być Członkiem Izby

DOŁĄCZAJĄC DO

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
  DROGOWNICTWA

  BĘDZIESZ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ
BRANŻY DROGOWEJ W POLSCE

 

Od lewej: Roman Rubach, Mieczysław Chmielewski, Krystyna Szymaniak, Krystyna Wawrzyńczak-Walczak, Wojciech Kucharczyk, Franciszek Kosiorowski, Stanisława Grzelska, Barbara Dzieciuchowicz, Arkadiusz Kierkowicz, Adam Kulikowski, Waldemar Ostrowski, Erwin Filipczyk, Paweł Ludwig

 

 

Szanowni Państwo,

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa już od ponad 20-lat efektywnie wspiera wszelkie działania służące rozwojowi firm w branży drogowej w  Polsce.  Izba jest organizacją przedsiębiorców otwartą na każdy problem związany z ich działalnością, rzeczową i kompetentną, posiadającą atrakcyjną ofertę współpracy oraz dążącą do tego, aby stać się trwałym pomostem łączącym zrzeszone z nami podmioty z innymi partnerami. Jesteśmy świadomi, że wspólna praca osób, instytucji i  organizacji gospodarczych ma znaczenie dla rozwoju drogownictwa w  Polsce.

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną i  informacyjną.

 

Jesteśmy zawsze otwarci na wszystkie sugestie i propozycje dotyczące wzajemnych kontaktów i polepszenia współpracy pomiędzy Izbą a firmami z nią stowarzyszonymi. Każdy członek ma realny wpływ na wybór kierunku działania Izby.

 

Zapraszamy do aktywnej współpracy, która daje szansę na stworzenie skutecznego mechanizmu oddziaływania i  realizację działań mających na celu poprawę otoczenia polskich firm w sektorze szeroko rozumianej infrastruktury.

 

 

 

Razem mamy siłę!

 

Razem możemy więcej!

 

                                                                                                                                                                                                                           

Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarząd

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

 

Dołącz do grona firm członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i korzystaj z:

  ·            możliwości spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,

  ·            bezpłatnych szkoleń, seminariów i konferencji,

  ·            możliwości promocji firmy oraz jej produktów i usług,

  ·            wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami z wykorzystaniem bazy teleadresowej firm członkowskich,

  ·            imprez integracyjnych z innymi przedsiębiorcami,

  ·            umieszczania materiałów reklamowych na stoisku OIGD podczas targów branżowych,

  ·            pomieszczeń biurowych w siedzibie Izby w Krakowie i w biurze Izby w Warszawie.

                                                                                                         

Razem z Izbą możesz mieć wpływ na:

  ·            tworzenie odpowiednich warunków i podstaw prawnych dla branży drogowej w Polsce,

  ·            akty prawne regulujące działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa,

  ·            kształtowanie rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury drogowej,

 

   

Zapraszamydo góry
   
© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe