Czerwiec 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Informacje o odbytych posiedzeniach

  INFORMACJE O ODBYTYCH POSIEDZENIACH

 

W dniu 07 marca 2007 roku w Biurze Izby w Warszawie, ul. Golędzinowska 10 odbyło się posiedzenie mediacyjne Zespołu Sądu Pojednawczego.

 

Strony mediacji:

- wnioskodawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 13

- uczestnik – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28.

 

Pomiędzy wyżej wymienionymi stronami nie doszło do zawarcia ugody, ponieważ za Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim nie stawił się nikt na posiedzenie, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie, a ponadto uczestnik nie uzasadnił odmowy poddania się mediacji.
Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż w miesiącu lipcu 2007 roku spór pomiędzy wyżej wymienionymi Firmami został ostatecznie rozwiązany polubownie, zgodnie z oczekiwaniami Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego "MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 do góry
   
© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe