Czerwiec 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Ważniejsze adresy

Kancelaria Sejmu
Komisja Infrastruktury

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel. (+48 22) 694 18 73
www.sejm.gov.pl


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Adres siedziby głównej:
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

www.mir.gov.pl

Departament Dróg i Autostrad 
tel. (+48  22) 630 17 00
fax. (+48 22) 630 19 09

Departament Transportu Drogowego
tel. (+48 22) 630 12 40
fax. (+48 22) 630 12 02

Biuro Ministra
tel. (+48 22) 273 70 10
fax. (+48 22) 273 70 11


Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. (+48 22) 694 55 55
www.mf.gov.pl


Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. (+48 22) 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 
www.gddkia.gov.pl


Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul.  Instytutowa 1 
03-302 Warszawa
tel. (+48 22) 814 50 25
fax (+48 22) 814 50 28
www.ibdim.edu.gov.pl


Urząd Zamówień Publicznych
Al. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
tel. (+48 22) 458 77 02
fax (+48 22) 458 77 00
http://www.uzp.gov.pl


Arcata Partners sc
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
tel. (+48 22) 446 89 21
fax (+48 22) 446 89 21
www.arcatapartners.pldo góry
   
© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe