Luty 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
  OIGD i PKD zapraszają do udziału w konferencji „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu”
[11-02-19]  

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Kongres Drogowy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” w Poznaniu w dniu 27 lutego 2019 roku. Konferencję objął honorowym patronatem Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla realizacji postanowień konferencji COP24 w Katowicach. Państwa-strony zobowiązały się przygotować narodowe programy ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie programy nie mogą pominąć obszaru budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Będą miały znaczny wpływ na wszystkie strony procesów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych.

W trakcie konferencji szczegółowo zostaną przedstawione dwa aspekty recyklingu materiałów. Pierwszy obejmuje recykling starych nawierzchni asfaltowych i stosowanie granulatu asfaltowego w metodzie „na gorąco”. Drugi blok tematyczny dotyczy wykorzystania innych zasobów wtórnych, zwłaszcza popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać elektronicznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kongresdrogowy.pl. Tam też znaleźć można szczegółowy opis warunków uczestnictwa

  

[18-01-19]   odsłon: 210

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa złożyły w Ministerstwie Infrastruktury wspólne pismo zawierające uwagi do projektu waloryzacji nowych kontraktów GDDKiA na roboty drogowe.

Część zgłoszonych uwag została uwzględniona przez GDDKiA, natomiast nad pozostałymi będzie pracował zespół, który w najbliższym czasie zostanie w tym celu powołany.

  
 więcej » 

[17-01-19]   odsłon: 204

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przesłała do Ministerstwa Infrastruktury, po konsultacji z naszymi członkami, swoje stanowisko w sprawie opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.

  
 więcej » 

  Zmiana logo OIGD
[08-01-19]  

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa świętuje w tym roku Jubileusz 25-lecia swojej działalności, nasza pozycja jest mocna a głos dobrze słyszalny. Członkowie Rady Izby podjęli decyzję o zmianie od 1 stycznia 2019 roku logotypu naszej organizacji.

 

Nowy logotyp w swojej stylizacji oddaje ducha naszej Izby i ducha zmieniających się czasów, nawiązując do tego co nas łączy: budowa dróg i ogólnopolski zakres działania, a jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy, która pozostaje niezmieniona.

 

W roku 2019 Izba będzie posługiwała się logotypem jubileuszowym:

  

<<< 1 2

© 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe