Maj 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
[09-08-17]   odsłon: 868

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało odpowiedź na wspólne wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (pisma z dnia 14 marca 2017 r. i 23 maja 2017 r.) w sprawie wymagań prawnych i technicznych dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych oraz w sprawie Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stosowania Instrukcji DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część 1 – roboty drogowe. 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[11-07-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Profesjonalne samooczyszczenie przed KIO”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/profesjonalne-samooczyszczenie-kio/

Stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania odwoławczego krzywdzi wykonawców chcących doprowadzić postępowanie do zgodności z prawem”.

http://www.kzp.net.pl/opracowania/stosunkowe-rozdzielenie-kosztow-postepowania-odwolawczego-krzywdzi-wykonawcow-chcacych-doprowadzic-postepowanie-do-zgodnosci-z-prawem/

Sąd Najwyższy sparaliżował wykonawców, teraz muszą dwa razy się zastanowić zanim przystąpią do przetargu”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/sad-najwyzszy-sparalizowal-wykonawcow-teraz-musza-razy-sie-zastanowic-zanim-przystapia-przetargu/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Objaśnienie podatkowe MF w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT
[06-07-17]  

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 3 lipca br. zostało zamieszczone objaśnienie podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty

  

[30-06-17]   odsłon: 733

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Panią Iwoną Stępień-Pilipczuk Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 666

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na swojej stronie internetowej, zamieściła dokument: „Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA”

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez GDDKiA na stronach internetowych realizowanych Kontraktów zostały dodane zakładki ze spisem zgłoszonych i zatwierdzonych przez GDDKiA podwykonawców.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 721

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Panią Iwoną Stępień-Pilipczuk Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Panem Jackiem Grygą  Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 669

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa z zaniepokojeniem obserwują brak reakcji na palący problem zgłaszany przez nasze organizacje, dotyczący właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (tzw. szorstkości). Do dziś organizacje nie otrzymały odpowiedzi na   pismo z dnia 14.03.2017 r., w którym opisały problem od strony technicznej i wskazały na możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji, jakie ten problem stwarza nie tylko dla realizacji programu budowy dróg, ale także w odniesieniu do kondycji firm budowlanych (pismo w załączeniu).

Podobnie przedstawia się sytuacja dotycząca pisma w sprawie instrukcji DPT-14 z dnia 23.05.2017 r. Przedstawione w nim problemy mają kluczowe znaczenie dla wykonawców przy wycenie ofert, ale równocześnie stwarzają dla nich ogromne ryzyka związane z możliwością braku zapłaty za wykonane roboty. Zdaniem organizacji przyjęte przez GDDKiA warunki odbioru mogą w skrajnym przypadku narazić wykonawcę na kilkudziesięcioprocentowe potrącenia, które negatywnie odbijają się również na kondycji podwykonawców i dostawców (pismo w załączeniu).

OIGD, PSWNA i PZPB wyraziły także niepokój, że osiągnięty wspólnym wysiłkiem pozytywny efekt przy opracowaniu nowego wzorca umowy na budowę dróg jest niweczony „zaszywaniem” dodatkowych ryzyk w innych dokumentach kontraktowych, a także zadeklarowały gotowość do natychmiastowego zaangażowania się w wypracowanie zrównoważonych rozwiązań, które obejmą całość dokumentów tworzących umowę (pismo z dnia 21.06.2017 r. w załączeniu).

  
 więcej » 

[21-06-17]   odsłon: 605

Do 135 mld zł ze 107 mld zł podniósł rząd limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu budowy dróg krajowych, która zakłada m.in. przedstawienie do końca roku listy inwestycji jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i przygotowanie odrębnego programu wieloletniego wskazującego zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi jego finansowanie ze środków budżetu państwa.

  
 więcej » 

[20-06-17]   odsłon: 670

 

Fot. Łukasz Patera

 

Ogólnopolskiej Izba Gospodarcza Drogownictwa, podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Infrastruktury Polskiej,   otrzymała nagrodę portalu RynekInfrastruktury.pl   za wieloletni konstruktywny dialog prowadzony z władzami centralnymi w interesie branży budownictwa zwieńczony powołaniem Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych

  
 więcej » 

  Zmiany w składzie Prezydium Rady Izby
[13-06-17]  

Zarząd Izby informuje, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Izby w dniu 7 czerwca br. w wyniku wyborów uzupełniających w głosowaniu tajnym:

 

I. Pan Franciszek Kosiorowski - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa został wybrany na funkcję Wiceprezydenta Izby do końca kadencji 2015-2018. 

 

II. Pan Mieczysław Chmielewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia został wybrany na funkcję Członka Prezydium Rady Izby do końca kadencji 2015-2018.

  

<<< 1 2 3 4 ... 6 7 8 >>>

© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe