Maj 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2016
[04-10-16]   odsłon: 862

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach konsultacji publicznych do zaopiniowania projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[04-10-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.Nieskonkretyzowana przez wykonawcę treść oferty:

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/250-Nieskonkretyzowana-przez-wykonawce-tresc-oferty.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[03-10-16]   odsłon: 726

W związku z brakiem jednolitego stanowiska zarówno organów podatkowych jak i sądów w zakresie kwalifikacji utrzymania dróg na potrzeby podatku od towaru i usług Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła o wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w tym zakresie. Poniżej zamieszczany Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej. 

  
 więcej » 

[30-09-16]   odsłon: 607
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[28-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Unieważniając postępowanie zamawiający nie może zapominać o lojalności kontraktowej i procesowej:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/248-Uniewazniajac-postepowanie-zamawiajacy-nie-moze-zapominac-o-lojalnosci-kontraktowej-i-procesowej.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Nie można oczekiwać że wykonawca usług dodatkowych będzie pracował za darmo”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/nie-mozna-oczekiwac-ze-wykonawca-uslug-dodatkowych-bedzie-pracowal-za-darmo/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[23-09-16]   odsłon: 1219

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa negatywnie ocenia i opiniuje projekt „Instrukcji DP-T14 dokonywania oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach, Część I - Nawierzchnie asfaltowe” v. 11.07.2016 r. przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Określenie rozmiaru przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom wycenę ryzyka:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/247-Okreslenie-rozmiaru-przedmiotu-zamowienia-umozliwia-wykonawcom-wycene-ryzyka.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Domniemanie tam gdzie istnieją znaczne utrudnienia dla wykazania faktu”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/domniemanie-tam-gdzie-istnieja-znaczne-utrudnienia-dla-wykazania-faktu/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[20-09-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „KIO nie chce widzieć przedsiębiorców:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/246-KIO-nie-chce-widziec-przedsiebiorcow.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Wydruki komputerowe i korespondencja elektroniczna jako dokument i dowód w procesie”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/wydruki-komputerowe-i-korespondencja-elektroniczna-jako-dokument-i-dowod-w-procesie/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[14-09-16]   odsłon: 654

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zwrócił się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie opinii dotyczących:

1. art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tj.   czy zgodne z prawem jest złożenie przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odrębnych ofert w tym samym postępowaniu, jednakże na różne części zamówienia, bez naruszenia uczciwej konkurencji, mimo tego, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zastrzegł, że jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia – pismo OIGD 88/2016;

2. dopuszczalności przyjmowania przez zamawiających e-gwarancji i uznawania jej na  równi z gwarancją w formie papierowej, w procedurze udzielania zamówień publicznych – pismo OIGD 92/2016.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-09-16]  

  Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Trzeba sprecyzować i wykazać równoważność oferty:

http://www.grupakzp.pl/opracowania/2016/244-Trzeba-sprecyzowac-i-wykazac-rownowaznosc-oferty.html

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. „Ryzyka i kary umowne mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/ryzyka-i-kary-umowne-moga-byc-sprzeczne-z-zasadami-wspolzycia-spolecznego/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

<<< 1 2 3 4 5 ... 9 10 11 >>>

© 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe