Styczeń 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2014
[06-05-14]   odsłon: 756

Z końcem kwietnia b.r. Lasy Państwowe wpłaciły do budżetu państwa pierwszą 200 milionową ratę z kapitału własnego z tytułu zmiany ustawy o lasach państwowych. W roku 2014 cała opłata wyniesie 800 mln zł. Z kwoty tej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 marca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, 450 mln złotych trafi w tym roku dodatkowo na przebudowę, budowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[28-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Nowy (stary) sposób na tajemnicę przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/74-Nowy-%28stary%29-sposob-na-tajemnice-przedsiebiorstwa.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[23-04-14]  

 

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Błąd w stawce VAT trudno sanować. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/73-Blad-w-stawce-VAT-trudno-sanowac.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

 

  

[17-04-14]   odsłon: 796

  Zarząd Izby zamieszcza w załączeniu ważniejsze informacje oraz wyrok SN dotyczące zamówień publicznych.

  
 więcej » 

  Przepis o wysokości opłaty za skargę niezgodny z Konstytucją
[17-04-14]  

  Trybunał Konstytucyjny na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. orzekł, że przepis dotyczący wysokości opłaty za skargę od orzeczenia KIO na czynności dokonane po otwarciu ofert, jest niezgodny z Konstytucją.

Trybunał uznał, że art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (SK 12/13). 
Zgodnie z tym przepisem, gdy skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niz 5.000.000 złotych.

  

[17-04-14]   odsłon: 750

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o wprowadzenie w życie metody badania ITSR wg procedury opracowanej w IBDiM na zlecenie GDDKiA. Członkowie OIGD informowali, iż w wielu laboratoriach, zarówno kontrolnych jak i u wykonawców występują duży rozrzuty powtarzalności i odtwarzalności wyników badań ITSR wg obowiązującej procedury WT-2: 2010 Załącznik 1.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[16-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Przetargi przyśpieszają od 16 kwietnia 2014r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/72-Przetargi-przyspieszaja-od-16-kwietnia-2014r..html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[14-04-14]   odsłon: 879

W dniu 7 kwietnia 2014 w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie mające na celu rozstrzygnięcie kwestii związanych z formą, miejscem i czasem pracy grupy roboczej nad wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele GDDKiA, SiTK, IBDiM, OIGD, Linii Życia, PKD oraz organizatorzy Konferencji Specjalistycznych MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE EWELINA NAWARA.

  
 więcej » 

[14-04-14]   odsłon: 810

 

W dniu 25.03.2014 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. odbyło się spotkanie uczestników procesu przewozowego kruszyw.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Polskiego Związku Producentów Kruszyw, PKP Cargo S.A., DB Schenker Rail Polska S. A., ZIK Leśkiewicz Kosmala Sp. jawna, Freightliner PL Sp. z o.o., Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o., Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM SP. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, TRAKCJA PRKil S.A.
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa reprezentowali przedstawiciele firm:
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. oraz Strabag Sp. z o.o.

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Unieważnienie postępowania to nie arbitralna decyzja zamawiającego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/71-Uniewaznienie-postepowania-to-nie-arbitralna-decyzja-zamawiajacego.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

<<< 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 >>>

© 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe