Lipiec 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2014
  Nowa perspektywa, te same zagrożenia
[19-11-14]  

Informujemy, iż na stronie Rynku Infrastruktury ukazała się druga cześć komentarza Pani Prezes Barbary Dzieciuchowicz dotycząca wieloletniego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2010”. 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią komentarza na stronie:
www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/nowa-perspektywa-te-same-zagrozenia-46221.html  .

  

  Plan inwestycyjny na lata 2014-2020 źródłem szans i problemów
[19-11-14]  
Informujemy, iż na stronie Rynku Infrastruktury ukazał się komentarz Pani Prezes Barbary Dzieciuchowicz dotyczący wieloletniego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2010”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią komentarza na stronie:  www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/zdaniem-eksperta-plan-inwestycyjny-na-lata-20142020-zrodlem-szans-i-problemow-46220.html 

  

  Prawo zamówień publicznych
[14-11-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Iluzoryczne wzbogacenie zamawiającego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/111-Iluzoryczne-wzbogacenie-zamawiajacego.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[07-11-14]   odsłon: 1001

  Wspólne wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przesłane do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy dróg betonowych. 

  
 więcej » 

[07-11-14]   odsłon: 984

  Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

oraz
Firmy branży drogowo-mostowej
 
Już tradycyjnie, od 13 lat, zwracamy się do Państwa o tej porze roku z prośbą o współpracę z firmą Arcata Partners przy powstawaniu kolejnej edycji Raportu o firmach drogowych. Raport ten, jako wspólne przedsięwzięcie, stał się czynnikiem integrującym całą branżę – również wiele firm spoza Izby. Chciałabym przy tej okazji podziękować wszystkim przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do powstawania corocznych edycji Raportu.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[04-11-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Świadome stosowanie ceny jako jedynego kryterium. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/110-Swiadome-stosowanie-ceny-jako-jedynego-kryterium.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[30-10-14]   odsłon: 1028

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją Dyrektora GDDKiA dotyczącą budowy 855 km dróg szybkiego ruchu (na ogólną liczbę 1405,7 km zgodnie z Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”) w technologii betonowej w perspektywie finansowej  2014-2020 zwróciła się w tej sprawie do Pani   Marii Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.W załączeniu pismo OIGD 135/2014.

  
 więcej » 

[30-10-14]   odsłon: 1096

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją GDDKiA  z początku października 2014 roku, w sprawie budowy w perspektywie finansowej 2014-2020   - 855 km dróg   szybkiego ruchu w technologii nawierzchni betonowej wystąpiła w tej sprawie do Dyrektora GDDKiA. W załączeniu zamieszczamy Państwu Pismo OIGD 134/2014. 

  
 więcej » 

[30-10-14]   odsłon: 972

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą wykonania nawierzchni betonowej dla ponad 855 km dróg szybkiego ruchu w perspektywie finansowej 2014-2020 wystąpiła z tym problemem do Pana Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. W załączeniu zamieszczamy pismo OIGD 131/2014 w tej sprawie.  

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[27-10-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Znika z systemu zamówień publicznych "czarna lista wykonawców". Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/109-Znika-z-systemu-zam0wien-publicznych-czarna-lista-wykonawcow.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

<<< 1 2 3 4 ... 9 10 11 >>>

© 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe