Lipiec 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
[22-10-12]   odsłon: 934

  Opinia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dotycząca założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

  
 więcej » 

[17-10-12]   odsłon: 962

Przypominamy o ankiecie do następnej edycji „Raportu o firmach drogowych”. OIGD oraz Arcata Partners zwróciła się do Państwa – już tradycyjnie – z prośbą o współpracę przy powstawaniu kolejnej edycji Raportu i wypełnienie ankiety do końca października.

  
 więcej » 

[12-10-12]   odsłon: 1105

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów w sprawie niewywiązywania się przez Oddział z ustawowego - art. 647' K.c. obowiązku solidarnej płatności dla podwykonawców. 

  
 więcej » 

[10-10-12]   odsłon: 1657

W dniu 13 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. 2012, 1079). 

  
 więcej » 

[10-10-12]   odsłon: 1381

  W dniu 2 października 2012 roku Minister Sprawiedliwości skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych.

  
 więcej » 

  Zapraszamy do odwiedzenia stoiska OIGD na X Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem "Infrastruktura 2012"
[04-10-12]  

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na X Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2012 w Warszawie, w dniach 23-25.10.2012.

Szczególnie chcielibyśmy zachęcić do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, które poświęcone będzie tematyce zamówień publicznych oraz procedurom FIDIC. Wysoki poziom merytoryczny tego seminarium zapewnią specjaliści z firmy Konsultanci Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.
Cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

 

  

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
[04-10-12]  

W dniu 2 października b.r., na posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki przyjęto szereg poprawek do uchwalonego projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym wykreślono wprowadzoną przez Sejm regulację pkt 1b). W zakresie wciąż obowiązującego art. 24 ust. 1 a) Przewodniczący Komisji zadeklarował, iż nie wyklucza możliwości inicjatywy ustawodawczej w celu wykreślenia tego przepisu, ale decyzję podejmie po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nastąpi najpewniej w przyszłym tygodniu. Komisja nie zajęła stanowiska w zakresie zmienionego ust. 1 w art. 24 i normę tę pozostawiono do rozstrzygnięcia po debacie w Sejmie.

 

  

[26-09-12]   odsłon: 1002

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zwróciła się za pośrednictwem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza do senatorów o poprawienie wprowadzonych ostatnio przez Sejm przepisów Prawa zamówień publicznych. W ocenie Izby uchwalona ustawa będzie niezwykle szkodliwa dla całej branży budowlanej i przyczyni się do pogłębiania nierównowagi praw i obowiązków stron umowy o zamówienie publiczne.

 

  
 więcej » 

  VIII Strzeleckie MIstrzostwa Polski Drogowców
[21-09-12]  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii z VIII Strzeleckich Mistrzostw Polski Drogowców

  

[19-09-12]   odsłon: 1311
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprasza na seminarium pt.:
„Wybrane zagadnienia w zamówieniach publicznych dotyczące drogownictwa”,
które odbędzie się 25 października br. w godz. 10.00–15.00, sala „D” w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56c w Warszawie.
  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 >>>

© 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe