Styczeń 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2014
   Zmiana "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015"
napisał:   18-02-2014 08:19   odsłon: 1522

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w ramach konsultacji społecznych opiniowała "projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015".

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 5 - "Lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r." Zgodnie z projektem zwiększa się kwotą przeznaczoną na budowę ujętych w Załączniku Nr 5 dróg szybkiego ruchu do wysokości 62,13 mld zł, a także zakres rzeczowy programu o cztery inwestycje:
- A1 odc. Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy o długości 56,9 km i wartości 3,427 mld zł,
- S3 Legnica - Bolków o długości 35,8 km i wartości 1,127 mld zł, 
- S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz o długości 74 km i wartości 2,939 mld zł,
- S61 obwodnica Augustowa - gr. państwa czyli obwodnica Suwałk o długości 13,9 km i wartości 589 mln zł. 
W przypadku kilku inwestycji już wcześniej zapisanych w programie zwiększa się ich zakres rzeczowy i finansowy np. na drodze S19 zbudowany zostanie cały odcinek Lublin - Rzeszów o długości 159,4 km i wartości 6,857 mld a nie jak wcześniej planowano tylko zachodnią obwodnicę Lublina i część obwodnicy Rzeszowa. W uzasadnieniu projektu czytamy: "Przyjęcie załącznika nr 5 stworzyło, co do zasady, możliwość ogłaszania przetargów na realizację zadań jedynie do końca 2013 r. Począwszy od stycznia 2014 r. GDDKiA nie posiada zabezpieczenia finansowania dla nowych zadań inwestycyjnych, a tym samym nie jest uprawniona   do ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych. Jednocześnie prowadzone są prace przygotowawcze dla poszczególnych zadań, co po zapewnieniu odpowiedniego limitu finansowego, umożliwi ogłaszanie nowych postępowań przetargowych na kolejne odcinki stanowiące domknięcie istniejących ciągów. Znowelizowanie załącznika nr 5 poprzez dodanie kolejnych tytułów inwestycyjnych do przyjętej listy będzie stanowiło podstawę prawną do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót w 2014 r. co pozwoli na zachowanie płynności w procesie inwestycyjnym, wyeliminuje ryzyko przestoju w branzy budowlano-drogowej oraz wpłynie na wcześniejszy napływ refundacji UE. Dodane odcinki stanowią tylko część zadań planowanych do realizacji w perspektywie 2014 - 2020. Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania UE zostaną ujęte w nowym kompleksowym programie drogowym, po przyjęciu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Na realizacje ww. zadań w zmienionym załączniki nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 62,13 mld zł. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE, przy czym nie jest aktualnie możliwe wskazane konkretnego poziomu dofinansowania, a co za tym idzie wielkości refundacji, które zostaną dla tych projektów pozyskane".

   
<< Powrót
© 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe