Lipiec 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2013
   „Regulamin występowania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przed sądami o zapłatę odsetek i kosztów odzyskiwania należności”
napisał:   08-11-2013 13:26   odsłon: 1467

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013. 403) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa może wystąpić do Sądu, na wniosek wierzyciela będącego członkiem OIGD w jego imieniu i na jego rzecz, o zapłatę odsetek handlowych i skarbowych o których mowa w art. 5, art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1, a także o zwrot kwoty i kosztów odzyskiwania należności o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy.

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzony przez Radę Izby w dniu 29 października 2013 roku „Regulamin występowania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przed sądami o zapłatę odsetek i kosztów odzyskiwania należności”.

Nadmieniamy, że postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do:

a)      roszczeń powstałych w wyniku transakcji handlowych zawartych w dniu 28 marca 2013 roku i później,

 

b)      roszczeń powstałych w wyniku transakcji handlowych zawieranych na podstawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w dniu 28 marca 2013 roku i później. 

  Załączniki:

  • Regulamin OIGD występowania o zapłatę.doc »

  • OŚWIADCZENIE do Regulaminu występowania Nr 1.docx »

  • OŚWIADCZENIE do Regulaminu występowania Nr 2.docx »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe