Listopad 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2018
   Posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone problemowi stosowania stawek podatku VAT przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych
napisał:   27-03-2018 12:09   odsłon: 423

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Porządek dzienny przewidywał: „Informację Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług”.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowana usługi kompleksowego utrzymania dróg i ustalenia jednakowej stawki podatku od towarów i usług, albowiem organy skarbowe zaczęły wszczynać postępowania dotyczące wyjaśnienia, jaka stawka podatku VAT została zastosowana w umowach zawieranych przez firmy z GDDKiA. Wszczęte wobec umów zawieranych w ubiegłych latach postępowania mogą zakończyć się uznaniem przez organy podatkowe, iż w ww. umowach zastosowano nieprawidłową, zaniżoną stawkę podatku od towarów i usług.

Różnica wynikała z faktu, iż GDDKiA w umowach typu „Utrzymaj Standard” stosowała dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju czynności, natomiast w interpretacji Ministra Finansów powinno to być 23%.

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski oraz przedstawiciele firm zajmujących się utrzymaniem dróg.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów zapewnili o podjęciu wspólnych prac rządowych nad tym problemem i poinformowaniu Komisji o jej wynikach.

Link do strony Sejmu, gdzie można obejrzeć przebieg posiedzenia Komisji Infrastruktury: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#4AF6FA042AF32D70C125824F0040C361

   
<< Powrót
© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe