Maj 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2016
   Uwagi branży do projektu Instrukcji DP-T 14
napisał:   28-12-2016 11:41   odsłon: 1104

„Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I – Roboty drogowe” jest bardzo istotnym dokumentem zarówno dla inwestora jak i innych uczestników procesu budowlanego, dlatego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych stoją na stanowisku, iż zapisy zawarte w tej Instrukcji powinny zabezpieczać interesy obu stron i być realne do wykonania i odbioru robót, oraz zapewniać odpowiedni poziom realizacji robót i bezpieczeństwo użytkowania.

OIGD i PSWNA od sierpnia 2016 r. opiniowały kolejne wersje projektu Instrukcji (z lipca, września, października oraz grudnia br.) oraz uczestniczyły w spotkaniu w GDDKiA na ten temat w dniu 27 października br. Z przykrością stwierdziliśmy, iż przedstawione zapisy Instrukcji DP-T 14 w wersji z grudnia 2016 r. znacznie odbiegają od wcześniejszych uzgodnień i w opinii naszych ekspertów w tej wersji nie powinny być zatwierdzone i przekazane do stosowania.

Branża oczekuje partnerskiego traktowania, wykorzystania ogromnej wiedzy i doświadczenia swoich przedstawicieli i postuluje, aby przepisy techniczne dotyczące dróg publicznych w Polsce, powstawały przy udziale wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Poniżej zamieszczamy wspólne wystąpienia OIGD i PSWNA w sprawie projektu Instrukcji DP-T 14.  

  Załączniki:

  • OIGD_PSWNA Instrukcja DP-T14 8.11.2016.pdf »

  • OIGD_PSWNA do GDDKiA DP-T14_2.12.2016.pdf »

  • OIGD_PSWNA do GDDKiA _DP-T14_20.12.2016.pdf »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe