Maj 2021Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2016
   Spotkanie w GDDKiA w sprawie projektu "Instrukcji DP-T 14. Ocena jakości na drogach krajowych. Część I - Roboty drogowe"
napisał:   17-11-2016 08:53   odsłon: 1722
W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Cześć I – Roboty drogowe” (wersja 25.10.2016). 
W dniu 3 sierpnia br. OIGD pismem Nr 86/2016 zwróciła się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o włączenie naszej organizacji w prace nad powyższym dokumentem i możliwość jego zaopiniowania. W dniu 14 września br. OIGD pismem Nr 97/2016 przekazała negatywną ocenę i opinię tego projektu (wersja 11.07.2016 r.). Dokument ten w opinii członków naszej organizacji jest opracowaniem stricte teoretycznym, oderwanym od rzeczywistości i może mieć zastosowanie tylko w warunkach laboratoryjnych na mieszankach wyprodukowanych w warunkach również laboratoryjnych. Opiniowany projekt wzbudził wiele wątpliwości i różnych niejasności, a także jest bardziej restrykcyjny finansowo dla wykonawców niż aktualnie obowiązujące zasady odbiorów robót. Dlatego też, zdaniem Izby, dokument takiej rangi powinien powstać z udziałem branży i być szeroko konsultowany.
W dniach 23 września br., a następnie 25 października br. GDDKiA opracowała kolejne wersje „Instrukcji”, które tylko częściowo uwzględniły opinie branży, a niektóre wskaźniki, czy też zapisy zostały znacznie zaostrzone.
W dniu 27 października doszło do spotkania kierownictwo GDDKiA z przedstawicielami OIGD i PSWNA; dyskutowano na temat „Instrukcji DP-T 14 dokonywania oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach, Cześć I – Nawierzchnie asfaltowe” (wersja 25.10.2016 r.). W trakcie dyskusji członkowie naszych organizacji zgłosili szereg uwag i zastrzeżeń dotyczących: dopuszczalnych odchyłek, zakresu potrąceń, zagęszczania, szorstkości, a także równej wagi przy odbiorach wyników badań wykonawcy i zmawiającego. Przedstawiciele branży zwrócili również uwagę, iż należy jednoznacznie określić zakres obowiązywania Instrukcji DP-T 14 wykluczając roboty remontowe z tego opracowania. Jest to tym bardziej ważne, iż zamawiający samorządowi często wzorują się na dokumentach technicznych opracowanych przez GDDKiA.
Na spotkaniu nie doszło do zbliżenia stanowisk w sprawie przedmiotowego projektu. Dlatego też, w dniu 8 listopada br. PSWNA I OIGD wspólnie wystosowały do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismo informujące, iż dokument w tej formie nie powinien zostać wdrożony do stosowania.
Zdaniem przedstawicieli branży, obecnie stosowane w tym zakresie przepisy zawarte w WT - 2  Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 9 „Odbiór i reklamacja”, po dokonaniu aktualizacji będą dokumentem w pełni zabezpieczającym interesy wszystkich stron procesu budowlanego. Warto nadmienić, że punkt 9 powyższego dokumentu został opracowany na podstawie niemieckich przepisów o dokonywaniu odbiorów ZTV Asphalt StB 07, które to przepisy odzwierciedlają blisko   30-letnie doświadczenia i praktykę w realizacji kontraktów drogowych w Niemczech.
Branża oczekuje partnerskiego traktowania, wykorzystania ogromnej wiedzy i doświadczenia swoich przedstawicieli i postuluje aby przepisy techniczne dotyczące dróg publicznych w Polsce, powstawały przy udziale wszystkich uczestników procesu budowlanego. Taki postulat znalazł się zarówno w „Białej Księdze Branży Drogowej” a także był rekomendowany przez Komitet Sterujący przy MIB. Pismo zostało wysłane do wiadomości Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Poniżej zamieszczamy wspólne pismo OIGD i PSWNA z dnia 8 listopada br. 
  Załączniki:

  • OIGD_PSWNA Instrukcja DP-T14.pdf »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2021 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe