Lipiec 2020Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2015
   Kredyt na innowacje technologiczne
napisał:   15-12-2015 08:58   odsłon: 1157

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorcom.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2.

W obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020, nowy program – w ramach którego ogłoszono powyższy Konkurs – będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskiwania kapitału z unijnych środków na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierane będą wdrożenia o charakterze technologicznym – do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

W szczególności programem objęte są projekty polegające na wdrażaniu innowacji technologicznych własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale własnym kredytobiorcy wynoszącym minimum 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” – otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Podkreślić należy, iż procedura uzyskiwania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursów. Jak już na wstępie niniejszej informacji wspomniano BGK ogłosił konkurs, zgodnie z którym przedmiotowy wniosek można składać do 20 stycznia 2016 r. (od 7 grudnia 2015 r.). Do rozdysponowania w tym Konkursie jest kwota 303 mln zł, w podziale na alokację dla województwa mazowieckiego (30  136  486,00 zł) oraz dla pozostałych województw (272  863  514,00 zł).

W nowej edycji kredytu zmieniona została zasada, według której kolejność zgłoszeń miała znaczenie przy przyznawaniu dotacji. Obecnie o zakwalifikowaniu do programu będzie decydować tylko jakość projektu, a nie data złożenia wniosku. Zaznaczyć należy,
iż przedsiębiorcy, którzy nie zgłoszą przedmiotowego wniosku do dnia 20 stycznia 2016 r., będą mogli uczynić to w czasie kolejnego naboru w ramach „Konkursu na innowacje technologiczne”, który odbędzie się od lipca do września 2016 roku.

„Kredyt na innowacje technologiczne” w nowej odsłonie wprowadza wiele zmian przyjaznych dla przedsiębiorców. I tak:

- przede wszystkim przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w BGK; 

- zmieniono formułę konkursu rezygnując z naboru projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się kolejność przyjmowanych wniosków, o czym wyżej wspomniano, teraz będzie obowiązywał system rankingowania projektów – wsparcie otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone;

- wreszcie, podniesiono o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln złotych.

Proces aplikowania o premię technologiczną obejmuje następujące czynności:

1. Złożenie przez wnioskodawcę do BGK wniosku o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarcia warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. 2 BGK przyznaje promesę premii technologicznej, a następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie należy kierować na adres poczty elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego: fkt@bgk.pl lub telefonicznie do Departamentu Programów Europejskich BGK: (22) 522 95 05.

  Załączniki:

  • Pismo 135 OIGD »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2020 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe