Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2016
[28-12-16]   odsłon: 1187

„Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I – Roboty drogowe” jest bardzo istotnym dokumentem zarówno dla inwestora jak i innych uczestników procesu budowlanego, dlatego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych stoją na stanowisku, iż zapisy zawarte w tej Instrukcji powinny zabezpieczać interesy obu stron i być realne do wykonania i odbioru robót, oraz zapewniać odpowiedni poziom realizacji robót i bezpieczeństwo użytkowania.

  
 więcej » 

[14-12-16]   odsłon: 1683

W dniu 13 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Oprócz Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Członków OIGD z Regionu Mazowieckiego, w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pan Poseł Stanisław Żmijan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Jego Ekscelencja Ks. Bp prof. Tadeusz Pikus, biskup diecezji drohiczyńskiej, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Pan Krzysztof Kondraciuk oraz jego zastępca Pani Iwona Stępień-Pilipczuk, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pan prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz dwaj jego zastępcy Pan prof. Janusz Rymsza i Pan Tomasz Kula, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pan Zbigniew Tabor, Starszy Sekretarz Sejmowej Komisji Infrastruktury Pani Jolanta Misiak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Pan Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Pan Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Pan Bartłomiej Morzycki, Pan Marek Tomasik z Grupy Doradczej KZP, Prezes Zarządu Wydawnictwa „POLSKIE DROGI” Pani Liliana Chołuj, Redaktor Naczelna magazynu „INFRASTRUKTURA" Pani Anna Krawczyk, Redaktor Naczelna portalu Rynek Infrastruktury Pani Elżbieta Pałys.

 

W świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia oraz wspominali najważniejsze wydarzenia upływającego roku.

  
 więcej » 

  ViaExpert: Wszystko o nawierzchniach drogowych na XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes
[07-12-16]  

Rozmowa redaktor Anny Rogalińskiej z Barbarą Dzieciuchowicz Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes - Wszystko o nawierzchniach drogowych na XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes www.viaexpert.pl

  

  Prawo zamówień publicznych
[07-12-16]  
Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowe artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:
„Przedmiot postępowania nadaje się do kupienia w częściach”: http://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/przedmiot-postepowania-nadaje-sie-do-kupienia-w-czesciac/
Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych z zamówieniach publicznych, a odpowiedzialność karna urzędnika:
Przedłużanie postępowania przez zamawiającego w celu jego unieważnienia i uniemożliwienia zawarcia umowy:
Wykonawca wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania:
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
  

[22-11-16]   odsłon: 1154

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w dniu 9 listopada 2016 r. skierowała pismo do Pani Premier Beaty Szydło, w którym zwróciła się o podjęcie działań celem kompleksowego uregulowania problemu finansowania dróg publicznych w Polsce.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[18-11-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Nadużycie klauzul społecznych: http://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/naduzycie-klauzul-spolecznych/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[17-11-16]   odsłon: 1804
W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Cześć I – Roboty drogowe” (wersja 25.10.2016). 
  
 więcej » 

  Spotkanie w GDDKiA w sprawie modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce
[16-11-16]  

  W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się kolejne spotkanie na temat modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce. GDDKiA poinformowała, iż dobiegają końca prace nad określeniem standardów letniego utrzymania dróg. Podczas spotkania dyskutowano i omówiono przewidywane przez GDDKiA modele kontraktacji zadań utrzymaniowych na drogach krajowych. Docelowy model rekomendowany przez GDDKiA to model obszarowy. Model ten jest oparty o rozliczenie wykonawcy z zakontraktowanych efektów działań, eliminuje jednak ryzyko mogące wystąpić przy zastosowaniu modelu Utrzymaj Standard oraz wykorzystuje model Quasi Standard jako etap pośredni. GDDKiA poinformowała, iż w roku 2017 ma zamiar przeznaczyć na finansowanie utrzymania dróg krajowych 3,0 mld zł z tego: 1,5 mld zł na bieżące utrzymanie, 0,850 mld zł, na przebudowy sieci istniejącej, a 0,650 mld zł na remonty na sieci istniejącej. Po zakończeniu prac nad standardami utrzymania letniego OIGD otrzyma do zaopiniowania wzorcową SIWZ oraz OPZ dla modelu obszarowego.

  

[16-11-16]   odsłon: 1087

  Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie przepisy dotyczące okresu ważności dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w szczególności może zostać wydłużony zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) okres wymaganego doświadczenia przy wykonywaniu robót budowlanych, usług i dostaw.

  
 więcej » 

[14-11-16]   odsłon: 1128

  Zamieszczamy Interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych -

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 9 10 11 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe