Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2013
  Prawo zamówień publicznych
[30-12-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Uwzględnienie odwołania przez Zamawiającego a jego cofnięcie przez wykonawcę. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/52-Uwzglednienie-odwolania-przez-zamawiajacego-a-jego-cofniecie-przez-wykonawce.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[16-12-13]   odsłon: 2044

 

W piątek 13 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[16-12-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Umowa ramowa a upadłość likwidacyjna członka konsorcjum. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/51-Umowa-ramowa-a-upad%C5%82osc-likwidacyjna-czlonka=konsorcjum.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[11-12-13]  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Ustawa wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.
Naszym zdaniem, nowela nie wypłynie w sposób istotny na pełne i terminowe wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcy. Podobnie należy ocenić oczekiwania, iż ta ustawa istotnie ograniczy ryzyko sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych.
Niewątpliwie zrobiono dużo aby wzmocnić nadzór nad realizacją zamówienia, co nie oznacza że mali przedsiębiorcy będą mogli czuć się bezpieczni w zakresie uzyskania wynagrodzenia.
Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się artykuł na ten temat. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[09-12-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Podwyższenie ryczałtu a prace dodatkowe. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/49-Podwyzszenie-ryczaltu-a-prace-dodatkowe.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[04-12-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Kara umowna w przypadku braku odpowiedzialności wykonawcy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:  http://www.kzp.net.pl/opracowania/48-Kara-umowna-w-przypadku-braku-odpowiedzialnosci-wykonawcy.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[02-12-13]   odsłon: 1708
Z dużą satysfakcją i nadzieją środowisko wykonawców drogowych skupione w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa przyjęło informację o objęciu przez Panią Elżbietę Bieńkowską nowego resortu infrastruktury i rozwoju.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo sukcesów.

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[29-11-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Doradztwo techniczne jako forma udostępnienia wiedzy i doświadczenia przy robotach budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:  http://www.kzp.net.pl/opracowania/47-Doradztwo-techniczne-jako-forma-udostepnienia-wiedzy-i-doswiadczenia-przy-robotach-budowlanych.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[15-11-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Nieprawdziwe informacje w przetargach nie mogą być lekceważone. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:  http://www.kzp.net.pl/opracowania/46-Nieprawdziwe-informacje-w-przetargach-nie-moga-byc-lekcewazone.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[08-11-13]   odsłon: 1620

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013. 403) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa może wystąpić do Sądu, na wniosek wierzyciela będącego członkiem OIGD w jego imieniu i na jego rzecz, o zapłatę odsetek handlowych i skarbowych o których mowa w art. 5, art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1, a także o zwrot kwoty i kosztów odzyskiwania należności o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy.

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 7 8 9 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe