Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2015
  Prawo zamówień publicznych
[30-12-15]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonawcy wskutek braku zapłaty http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/189-Zamawiajacy-ponosi-odpowiedzialnosc-za-szkode-wyrzadzona-wykonawcy-wskutek-braku-zaplaty.html

Zamawiający może żądać wyjaśnień ceny, zawsze jeżeli zaistnieje taka potrzeba http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/190-Zamawiajacy-moze-zadac-wyjasnien-ceny-zawsze-jezeli-zaistnieje-taka-potrzeba.html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[15-12-15]   odsłon: 1324

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorcom.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-12-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Inkwizycyjny system środków ochrony prawnej nie potrzebuje dowodu z opinii biegłego, choć jest to podstawowa gwarancja procesowa strony”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/187-Inkwizycyjny-system-srodkow-ochrony-prawnej-nie-potrzebuje-dowodu-z-opinii-bieglego-choc-jest-to-podstawowa-gwarancja-procesowa-strony.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[08-12-15]   odsłon: 1635

W dniu 7 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Oprócz Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Członków OIGD z Regionu Mazowieckiego, w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Jego Ekscelencja Ks. Bp prof. Tadeusz Pikus, biskup diecezjalny drohiczyński, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Pan Jacek Bojarowicz oraz jego zastępcy: Pan Andrzej Maciejewski, Pan Łukasz Lendner, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pan prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski oraz dwaj jego zastępcy Pan prof. Janusz Rymsza i Pan Tomasz Kula, Starszy Sekretarz Sejmowej Komisji Infrastruktury Pani Jolanta Misiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Pan Zbigniew Kotlarek, Pełnomocnik Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Pan Zbigniew Krupa, Prezes Zarządu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Andrzej Dobrucki, Przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego Pan Roman Nowicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Pan Bartłomiej Morzycki, Prezes Zarządu MT Targi Warszawa Pani Urszula Potęga, Prezes Zarządu Targi Kielce Pan Andrzej Mochoń, Pan Jacek Stefański i Pan Jarosław Laskowski z firmy ARCATA PARTNERS, Pan Dariusz Ziembiński z Grupy Doradczej KZP, Prezes Zarządu Wydawnictwa „POLSKIE DROGI” Pani Liliana Chołuj, Redaktor Naczelna magazynu „INFRASTRUKTURA" Pani Anna Krawczyk.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[08-12-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Doświadczenie zespołu wykonawcy jako niestosowane kryterium oceny ofert”. http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/186-Doswiadczenie-zespolu-wykonawcy-jako-niestosowane-kryterium-oceny-ofert.html

„Założenia nowego prawa zamówień publicznych wg. Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” z 2013r.” http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/185-Zalozenia-nowego-prawa-zamowien-publicznych-wg-Klubu-Parlamentarnego-Prawo-i-Sprawiedliwosc-z-2013r..html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[24-11-15]   odsłon: 1497

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; w części dotyczącej czasokresów pozwalających na dokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia i tym samym warunkujących możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne na roboty budowlane.  

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-11-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Brak skrupulatnego zbadania ceny może słono kosztować budżet, urzędnika i przedsiębiorcę. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/183-Brak-skrupulatnego-zbadania-ceny-moze-slono-kosztowac-budzet-urzednika-i-przedsiebiorce.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[23-11-15]   odsłon: 1350

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zamieszcza poniżej pismo OIGD 122/2015 skierowane do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wymagań dotyczących kwalifikacji kluczowego personelu w  ogłaszanych przez Skarb Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniach o  zamówienie publiczne na roboty budowlane, w  szczególności wobec kumulacji terminów ogłaszania przetargów, a tym samym braku rozłożenia w czasie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert w przypadku trybów otwartych przetargów.

  
 więcej » 

[20-11-15]   odsłon: 1399

  Informujemy, iż  w dniach 25 – 27 listopada   br.  w Krakowie odbędą się II KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2015  zorganizowane przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne w ramach z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka  –  praktyka  –  biznes”.

  
 więcej » 

[18-11-15]   odsłon: 1301
Zamieszczamy Państwu omówienie tematyki dochodzenia kosztów ogólnych od Zamawiającego za przedłużenie czasu na realizację, w kontekście ostatniego orzecznictwa sądów powszechnych.
  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 10 11 12 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe