Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
[03-12-2012 10:06]   odsłon: 3587

IX   Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie odbędą się w dniach 22 i 23 lutego 2013 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

  
więcej »

[23-01-13]   odsłon: 1976

Opinia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dot. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-01-13]  

 

Informujemy,  że na stronie internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.  Z projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów nie wieje nudą. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego pojawiającego się w przetargach problemu na stroniehttp://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.51
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

 

  

[03-01-13]   odsłon: 1887

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa pismem nr OIGD 176/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska ws. podjęcia prac legislacyjnych, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-465/11, mających na celu dostosowanie brzmienia artykułu 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Prawo  zamówień publicznych do Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[03-01-13]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego pojawiającego się w przetargach problemu na stronie http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.49
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[18-12-12]   odsłon: 2202

  Zarząd Izby uczestniczył w dniu 14 grudnia 2012 roku w konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych. Na konferencję obok przedstawicieli organów administracji rządowej zostali zaproszeni również partnerzy społeczni biorący udział w konsultacjach.

  
 więcej » 

[13-12-12]   odsłon: 1953

W środę 12 grudnia br. w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie wigilijne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[05-12-12]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Firmy Konsultanci Zamówień Publicznych pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Przepis art. 24 ust 1 pkt 1a ustawy Pzp obowiązuje i jest wiążący. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania dotyczącego pojawiającego się w przetargach problemu na stronie http://www.kzp.net.pl/kzp_main.php#4.45
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[04-12-12]   odsłon: 2009

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła w listopadzie br. do Ministra Sprawiedliwości z postulatem podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. W załączonym poniżej poniżej piśmie Departament Prawa Cywilnego poinformował Izbę, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają pracę nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który zakłada nowelizację przepisu art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  
 więcej » 

[30-11-12]   odsłon: 2079

  W dniu 20 lutego 2013 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271).

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 7 8 9 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe