Styczeń 2022Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2011
  polecamy artykuł w wyborczej.biz
[28-12-11]  

polecamy do przeczytania niezwykle ważny i ciekawy artykuł o podatkach i finansowaniu drogownictwa: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10872996,Na_co_rzad_wydaje_podatki_od_kierowcow.html

  

[19-12-11]   odsłon: 2119

Na prośbę Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej  w Polsce, w dniu 16 grudnia br. odbyło się w Warszawie, w  biurze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, spotkanie z delegacją Chińskiej Międzynarodowej Izby Wykonawców Projektów, której przewodniczył Pan Kong Xin Ning Prezes tej organizacji oraz jego zastępca Pan Chi Changhai.  Ponadto w skład  delegacji wchodzili prezesi  i dyrektorzy dużych chińskich przedsiębiorstw drogowych oraz przedstawiciele Ambasady. Celem wizyty były rozmowy na temat możliwości współpracy między przedsiębiorstwami chińskimi i polskimi.

Spotkanie odbyło się miłej atmosferze. Delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji przedstawionych przez Pana Wojciecha Malusiego Prezesa Izby na temat zasad jej funkcjonowania oraz sytuacji na polskim rynku drogowym. Pan Prezes wskazał również na prawne, techniczne i ekonomiczne warunki obowiązujące w firmach w Polsce, będącej członkiem Unii Europejskiej. Zapewnił również, że widzi możliwość współpracy z przedsiębiorstwami chińskimi ale wyłącznie na warunkach uczciwej konkurencji i zachowania wszystkich reguł wolnego rynku. Przedstawił również pozytywne przykłady wejścia firm zagranicznych na rynek polski oraz błędy popełnione przez chińskie Konsorcjum Covec przy realizacji autostrady A-2 Stryków-Konotopa.

Pan Kong Xin Ning podziękował za przekazane informacje i zapewnił o nawiązaniu w  przyszłości ściślejszej współpracy przy ewentualnej realizacji projektów infrastrukturalnych.

  
 więcej » 

[19-12-11]   odsłon: 1954

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zwrócił się do Ministerstwa Finansów z  prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie są prace legislacyjne związane z implementacją Dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

  
 więcej » 

[15-12-11]   odsłon: 2021

W czwartek 14 grudnia br. w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie wigilijne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Oprócz Członków Rady i Komisji Rewizyjnej OIGD w drogowej Wigilii wzięli udział m. in.: Ks. bp Tadeusz Pikus krajowy duszpasterz przedsiębiorców, Stanisław Żmijan Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Lech Witecki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Profesor Leszek Rafalski Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wraz z zastępcami, Roman Nowicki Przewodniczący Kongresu Budownictwa, Urszula Potęga Prezes MTPolska oraz redaktorzy naczelni zaprzyjaźnionych redakcji: Anna Krawczyk z "Infrastruktury"  i Elżbieta Pałys z „Polskich Dróg".

W świątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Na stole nie zabrakło ulubionych świątecznych potraw.

Wszystkim gościom, którzy przyczynili się do tego,

że spotkanie nasze było niezapomnianym i wzniosłym przeżyciem

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

oraz

życzymy pogody ducha i pomyślności w Nowym Roku

  
 więcej » 

[06-12-11]   odsłon: 1977
Wystąpienie OIGD do Ministra Finansów ws. implementacji przepisów Dyrektywy Rady 2010/45/UE umożliwiających wprowadzenie systemu rozliczania podatku VAT przy użyciu metody kasowej.    
 więcej » 

[30-11-11]   odsłon: 2116

W dniu 24 listopada br. odbyło się w Poznaniu wyjazdowe posiedzenie Rady  i Komisji Rewizyjnej OIGD.

  
 więcej » 

[30-11-11]   odsłon: 1926

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2007 Nr 147 poz. 1040 ze zmianami) przepisy § 2 nie mają zastosowania do pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

  
 więcej » 

[21-11-11]   odsłon: 2770

17 listopada br. podczas IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury miejskiej i drogowej INFRASTRUKTURA 2011 w Warszawie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zorganizowała  bezpłatne seminarium „REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH".

  
 więcej » 

[18-11-11]   odsłon: 2881

Pismo OIGD 129/2011 do Pana Jacka Sadowego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ws. stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

  
 więcej » 

[18-11-11]   odsłon: 2040

Pismo OIGD 126/2011 do Pana Lecha Witeckiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ws. wypracowania wzorca Warunków kontraktowych dla realizacji kontraktów drogowych. 

  
 więcej » 

1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2022 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe